71 727 62 2071 727 62 20
pn-pt od 8.00 do 16.00
Reklamacje i zwroty


Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-hortico.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Zwroty konsumenckie

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 30 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni, od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować (HORTICO S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław), składając stosowne oświadczenie np. poprzez:

 • wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres sklep@hortico.pl, 
 • przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem. 
   

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: HORTICO S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław, z adnotacją „ZWROT” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przypominamy, że towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, nie jest to jednak obowiązkowe (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

HORTICO S.A.
Ul. Giełdowa 12H
52-437 Wrocław
sklep@hortico.pl

Ja ...........................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:  ..............................................................................................................................., 
numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży ........................................................
Data zawarcia umowy to..................................., data odbioru ....................................

Imię i nazwisko: ....................................................................
Adres: .................................................................................. 
Data: ...................................................................................
Podpis*: ...............................................................................
* tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie ponosi kosztów związanych z tym zwrotem.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni.

Informujemy, że Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Reklamacje

Informujemy, że jeżeli Kupujący ma zastrzeżenia, co do zakupionego towaru, może skorzystać z uprawnień, które wynikają z rękojmi lub gwarancji.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (sklepu e-hortico.pl) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby klient dokładnie sprawdził paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformował sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony warto w obecności kuriera spisać protokół szkody (aby ułatwić proces reklamacji) i uszkodzony towar wysłać niezwłocznie do Sprzedawcy lub nie odbierać przesyłki.

Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, reklamacje należy składać na adres sklepu HORTICO S.A. przy ul. Giełdowej 12H, 52-437 Wrocław.

Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem: www.e-hortico.pl.

Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach, które określna kodeks cywilny. Jeśli chcą Państwo dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i przesłanie do nas wraz z reklamowanym towarem na adres Hortico S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław lub drogą mailową na adres e-hortico.pl.

W zgłoszeniu prosimy, aby określili Państwo, czego się domagacie oraz dokładnie opisali na czym polega wada.

Do Państwa żądań ustosunkujemy się w terminie do 14 dni roboczych i poinformujemy Państwa, czy je uznaliśmy, czy nie.

W przypadku, gdy uznamy Państwa roszczenia przystąpimy do działań mających na celu usunięcie wady w sposób, który Państwo określili.

W przypadku, gdy nie uznamy Państwa żądań, przysługuje Państwu prawo skierowania sprawy do sądu lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń np. możliwość skorzystania z mediacji Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.


Gwarancja

Gwarancja zazwyczaj jest udzielana przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W takim przypadku odpowiedzialność wobec konsumenta ponosi udzielający gwarancji (gwarant).

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta. Jednak chcąc ułatwić Państwu proces skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy możliwość pośredniczenia między Państwem, a gwarantem.

W związku z powyższym, w przypadku towarów zakupionych na e-hortico.pl objętych gwarancją, możecie się zwrócić Państwo bezpośrednio do nas. Możecie Państwo skorzystać z formularza, który znajduje się na naszej stronie, proszę jednak pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji.

Jeżeli wybiorą Państwa tą możliwość, zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa reklamowany towar. Towar należy przesłać na adres Hortico S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław.

Rozpatrywanie Państwa roszczeń w ramach gwarancji, będzie odbywać się na zasadach, które określa treść udzielonej gwarancji. Gdy otrzymamy reklamowany towar od gwaranta i zostaną nam przekazane informacje o podjętych działaniach, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani. Prześlemy również odebrany od gwaranta towar na adres wskazany przez Państwa lub będą mogli go Państwo odebrać osobiście.

 
 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym terenowo. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zapisz się do newslettera i odbierz
15 zł rabatu!

Otrzymuj porady na temat pielęgnacji ogrodu, nowości i rabaty dostępne tylko dla subskrybentów.

Kod rabatowy o wartości 15zł jest ważny przez 3 miesiące od daty otrzymania wiadomości, przy zakupach za minimum 150 zł. Do wykorzystania tylko w sklepie online. Nie łączy się z innymi promocjami. W celu skorzystania z rabatu, należy wprowadzić kod podczas procesu składania zamówienia. Kod zostanie wysłany na podany adres mailowy w ciągu 1 godziny od momentu zapisania się na newslettera. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12h, 52-437 Wrocław. W celu otrzymywania informacji marketingowych w formie Newslettera, dostosowanych do moich preferencji na podstawie historii transakcji, działań w kanałach sprzedaży (np. pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania), w tym celu podaję mój adres e-mail. Przetwarzanie Państwa danych na potrzeby otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych w formie Newslettera odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera nie wpływa na legalność wiadomości przesłanych na podany adres e-mail przed wycofaniem Państwa zgody. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka HORTICO SA z siedzibą We Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12h, 52-437 Wrocław. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.
Zobacz nas na yoputube.com Zobacz nas na facebook.com Zobacz nas na instagram.com
do góry
e-HORTICO.pl jest dostosowane do urządzeń mobilnych! Ten sklep dostosowany jest do wyświetlania na urządzeniach o rozdzielczości większej niż 320px!
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl