DARMOWA DOSTAWA od 199zł do 30kg.
71 727 62 20
pn-pt od 8.00 do 16.00
Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.e-hortico.pl prowadzony jest przez HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 12 H, 52-437 Wrocław, NIP 8942944952, REGON 020778379, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000308997, e-mail sklep@hortico.pl, nr telefonu 48 71 727 6220.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego e-hortico.pl, zasady dokonywania rejestracji, składania zamówień na produkty, które są dostępne w sklepie internetowym e-hortico.pl, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, określa uprawnienia Klienta, co do odstąpienia od umowy, czy anulowania zamówienia, informuje również o zasadach składanie i rozpatrywania reklamacji.
 3. W celu poprawnego korzystania ze sklepu internetowego e-hortico.pl oraz przeglądania asortymentu dostępnego w sklepie internetowym e-hortico.pl, składania zamówień, dokonywania zakupów produktów, niezbędny jest:
  a) Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, czy Opera.
  b) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego e-hortico.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego e-hortico.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. W celu przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, które znajdują się w asortymencie w sklepu internetowego e-hortico.pl nie jest wymagana rejestracja zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. Klient ma również możliwość dokonania dobrowolnej rejestracji w celu złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. 

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient ma możliwość przeglądania asortymentu sklepu internetowego e-hortico.pl bez rejestrowania się. Rejestracja Klienta w sklepie jest nieodpłatna i dobrowolna, umożliwia Klientowi składanie zamówień na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego e-hortico.pl po zalogowaniu się. 
 2. W celu rejestracji Klienta w internetowym sklepie e-hortico.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz hasło, a także dane adresowe, takie jak ulica, kod pocztowy, miasto, które są niezbędne do wysyłki zamówionych produktów. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne podczas rejestracji Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym e-hortico.pl. Podanie danych, które są oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zarejestrowania Klienta. Zarejestrowanie konta Klienta wymaga zapoznania się i zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego e-hortico.pl, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje wysłanie przez Sprzedającego (internetowego sklepu e-hortico.pl) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie konta Klienta.
 4. Aby potwierdzić rejestrację konta Klienta i zalogować się do internetowego sklepu e-hortico.pl, należy kliknąć w link przesłany na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Po potwierdzeniu rejestracji (kliknięcie w link), Klient zostanie automatycznie zalogowany do internetowego sklepu e-hortico.pl. Usługa rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym e-hortico i korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu Klienta w internetowym sklepie e-hortico.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu wskazanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła.
 6. Dane podane podczas rejestracji w sklepie internetowym e-hortico.pl mogą być zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta, zakładka „Moje konto”.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego e-hortico.pl, należy wysłać wiadomość elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej sklep@hortico.pl z prośbą o usunięcie konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w internetowym sklepie e-hortico.pl. 
   

§3 Informacje o produktach

 1. Wszystkie informacje o produktach dostępnych w asortymencie internetowego sklepu e-hortico.pl są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny produktów dostępnych w asortymencie sklepu internetowego e-hortico.pl są:
  a) Cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  b) Zostały wyrażone w złotych polskich (PLN)
  c) Nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne wyboru od sposobu dostawy produktu przez Klienta oraz podane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tzn. suma cen produktów oraz kosztów dostawy) jest podany w koszyku przed złożeniem zamówienia. 
 3. Internetowy sklep ogrodniczy e-hortico.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania, czy odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym przypadku regulaminami. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany dotyczących warunków wyprzedaży, czy promocji. 
 4. Promocje w internetowym sklepie e-hortico.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-hortico.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
   

§4 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Internetowy sklep e-hortico.pl prowadzi sprzedaż produktów dostępnych w asortymencie za pośrednictwem sieci Internet (poprzez sklep internetowy e-hortico.pl). Istnieje również możliwość składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) sklep@hortico.pl oraz drogą telefoniczną na nr kontaktowy 71 727 6220. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące produktów są zamieszczone na stronie e-hortico.pl.
 2. Klient może składać zmówienia:
  a) Za pomocą Internetu lub poczty elektronicznej na produkty dostępne w asortymencie internetowego sklepu e-hortico.pl przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.
  b) Kontaktując się telefonicznie na produkty dostępne w asortymencie internetowego sklepu e-hortico.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Klient, aby złożyć zamówienie za pomocą Internetu powinien:
  a) Zalogować się do internetowego sklepu e-hortico.pl, zamówienia można również składać bez konieczności rejestracji i logowania. Wybór należy do Klienta.
  b) Wybrać produkt dostępny w asortymencie internetowego sklepu e-hortico.pl, który będzie przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.
  c) Kliknąć ikonę koszyka, a następnie wybrać sposób dostarczenia zamówionych produktów (rodzaj przesyłki: przesyłka kurierska, Poczta Polska, odbiór osobisty) oraz formę płatności (przelew PLN, pobranie, PayU.pl, PayPal).
  d) W celu odbioru złożonego przez Klienta zamówienia w siedzibie głównej (Wrocław, ul. Giełdowa 12H), należy wybrać z listy punkt, w którym Klient chce dokonać odbioru osobistego.
  e) Kliknąć przycisk zamawiam, a następnie potwierdzić dane odbiorcy oraz adres, które zostały podane podczas zakładania konta lub wpisać inne dane odbiorcy i adres. W przypadku niezarejestrowanych Klientów powyższe dane należy uzupełnić na tym etapie składania zamówienia.
  f) W celu wystawienia faktury VAT, należy zaznaczyć w polu wyboru „firma”, a następnie podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Jeżeli adres wysyłki jest inny, niż na fakturze należy zaznaczyć pole „inny adres wysyłki” i wpisać dane odbiory zamówienia oraz adres.
  g) Kliknąć przycisk „podsumowanie” i sprawdzić, czy zamówione produkty, sposób dostawy, dane osobowe i adres są poprawne, oraz dane do faktury VAT, jeżeli taka opcja została wcześniej wybrana.
  h) Kliknąć przycisk „potwierdź zakup”. 
 4. W przypadku płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności zadeklarowanych podczas składania zamówienia (Przelew PLN, PayU.pl, PayPal). Zamówiony przez Klienta produkt może być dostarczony do Klienta, w zależności od zadeklarowanego sposobu dostawy:
  a) Na adres, który Klient wskazał w zamówieniu (kurierem lub Pocztą Polską).
  b) Do punktu odbioru, który został wskazany przez Klienta w zamówieniu. W tym przypadku odbiór zamówionych produktów następuje w wybranym punkcie odbioru.
 5. Złożenie zamówienia w internetowym sklepie e-hortico.pl nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia w internetowym sklepie e-hortico.pl na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy e-hortico.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy e-hortico.pl, oznacza przyjęcie oferty, o której jest mowa pkt. 5 powyżej. 
 7. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, e-hortico może zaproponować Klientowi:
  a) Anulowanie całego zamówienia
  b) Anulowanie zamówienia w tej części, która jest niemożliwa do realizacji w wyznaczonym terminie.
  c) Podzielenie zamówienia oraz wyznaczenie nowego terminu realizacji w przypadku tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. 
 8. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego z dostępnych sposobów realizacji zamówienia, o którym jest mowa pkt. 7 (powyżej) oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego e-hortico.pl, sklep internetowy e-hortico.pl dostarczy do Klienta te produkty w przypadku, których zamówienie może zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. Pozostała część zamówienia, która nie będzie mogła być zrealizowana zostanie anulowana. W takim przypadku Klient otrzyma wiadomość informacyjną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), który został podany podczas składania zamówienia. Jeżeli klient posiada konto w sklepie internetowym e-hortico.pl, wiadomość zostanie wysłana na wskazany w koncie adres e-mail. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została zrealizowana na zasadach, jakie są określone § 8 regulaminu. 
 9. Jeżeli Klient nie poweźmie żadnej decyzji, w przypadku o którym mowa w pkt. 8 tego paragrafu oraz w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z powodu przyczyn niezależnych od sklepu internetowego e-hortico.pl, sklep internetowy e-hortico.pl zamówienie anulować w całości. 
 10. Jeżeli zamówienie Klienta zostanie anulowane w przypadku opisanym w paragrafie 8 i 9 (powyżej), gdy zapłata za produkt została dokonana z góry, sklep internetowy e-hortico.pl zwróci Klientowi kwotę, która zapłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności są objaśnione w § 8 regulaminu.
 11. Jeżeli Klient poda błędny lub niedokładny adres, sklep internetowy e-hortico.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub za niedostarczenie produktu, który został zamówiony. 
   

§5 Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym w sklepie internetowym e-hortico zamówieniu, do czasu nadania przesyłki przez sklep internetowy e-hortico.pl z zamówionymi produktami. Zmiany, o którym mowa powyżej mogą dotyczyć zarówno rezygnacji z części zamówionych produktów lub całości zamówienia, a także zmian w adresie, czy danych, które znajdują się na fakturze. Gdy zapłata za produkt została dokonana z góry, sklep internetowy e-hortico.pl zwróci Klientowi kwotę, która zapłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności są objaśnione w §8 regulaminu
 2. W przypadku chęci dokonania zmian Klient powinien się skontaktować ze sklepem internetowym e-hortico.pl drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej sklep@hortico.pl lub drogą telefoniczną na nr kontaktowy 71 727 6220.
 3. W przypadku dokonania zmian, czy anulowania zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania zamówienia. 
   

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku jeżeli zamówienie ma być dostarczone na terenie Polski, Klient ma do wyboru kilka form płatności za zamówienie złożone w sklepie internetowym e-hortico.pl, które są dostępne do wyboru podczas wypełniania formularza zamówienia w sklepie internetowym e-hortico.pl. Zapłaty można dokonać:
  a) Podczas odbioru osobistego zamówienia w punkcie odbioru, którym jest siedziba główna (Wrocław, ul. Giełdowa 12H, teren Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego):
  i. Płatność gotówką.
  ii. Płatność kartą płatniczą
  b) Przed odbiorem zamówienia (płatność z góry) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, przy czym przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do kwoty 500 PLN:
  i. Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU.pl lub PayPal.com
  ii. Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia)
  Santander Bank Polska
  36 1090 2398 0000 0001 4818 8356
  HORTICO S.A.
  ul. Giełdowa 12 H
  52-437 Wrocław
  c. Podczas odbioru zamówienia (pobranie) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Należność regulowana jest kurierowi lub pracownikowi Poczty Polskiej, przy czym w przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 250 PLN.
 2. W przypadku jeżeli zamówienie ma być dostarczone poza granicami Polski, Klient ma do wyboru kilka form płatności za zamówienie złożone w sklepie internetowym e-hortico.pl, które są dostępne do wyboru podczas wypełniania formularza zamówienia w sklepie internetowym e-hortico.pl. Zapłaty można dokonać:
  a) Przed odbiorem zamówienia (płatność z góry) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, przy czym w przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do kwoty 500 PLN:
  i. Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU.pl lub PayPal.com
  ii. Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia)
  Santander Bank Polska
  36 1090 2398 0000 0001 4818 8356
  HORTICO S.A.
  ul. Giełdowa 12 H
  52-437 Wrocław
  iii. Płatność przelewem tradycyjnym (w walucie innej, niż polska) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia)
  Santander Bank Polska
  IBAN : PL 21 1090 2398 0000 0001 4819 0081
  SWIFT: WBKPPLPP
  HORTICO S.A.
  ul. Giełdowa 12 H
  52-437 Wrocław
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, a formy płatności:
  a. Potwierdzone zamówienie płatne systemem PayU.pl lub PayPal.com zostaje przekazane do realizacji w chwili, gdy kwota na koncie PayU.pl zostanie autoryzowana.
  b. Potwierdzone zamówienie płatne za pobraniem, zostaje przekazane do realizacji w momencie jego potwierdzenia.
  c. Potwierdzone zamówienie płatne przelewem elektronicznym, zostaje przekazane do realizacji w chwili otrzymania potwierdzenia jego płatności.
   

§ 7 Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia, to czas po którym zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta. Na czas realizacji składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas jego dostawy, który jest zależny od wyboru sposobu dostawy przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia (odbiór osobisty, dostawa firmą kurierską DHL, dostawa Pocztą Polską).
 2. Czas kompletowania przesyłki, to czas, od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy e-hortico.pl do czasu wysłania paczki ze sklepu.
  a) Czas kompletowania przesyłki wynosi 1-2 dni.
  b) Na karcie danego produktu umieszczona jest informacja o przewidywanym czasie wysyłki, który wynika z czasu kompletowania zamówienia wybranego produktu. Zazwyczaj wynosi on od 48 godzin do kilku dni. Jeśli termin wysyłki przekracza 48 godzin na karcie produktu jest umieszczona odpowiednia informacja.
 3. Realizacja zamówienia zaczyna się od momentu jego potwierdzenia, o czym Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail).
  a) Zamówienia w większości przypadków są potwierdzane natychmiastowo i jest to czas krótszy, niż godzina robocza od momentu złożenia zamówienia (pracujemy w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku).
  b) Potwierdzenia zamówienia oznacza zarezerwowanie zamówionego produktu w magazynie.
  c) Zamówienia, które są składane poza godzinami pracy sklepu rezerwują towar w magazynie dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia m.in. dotyczy to zamówień składanych w godzinach nocnych, czy w dniach wolnych od pracy.
  d) Sklep internetowy e-hortico.pl prowadzi między momentami aktualizacji stanów magazynowych sprzedaż produktów, a Klienci składają nowe zamówienia. Istnieje możliwość, że Klient złoży zamówienie na produkt, na który kilku Klientów złożyło również zamówienie chwilę wcześniej, co spowodowało wyczerpanie stanu magazynowego. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, ale może mieć miejsce. Weryfikacja następuje w momencie potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o zaistniałej sytuacji. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, sklep internetowy e-hortico.pl może zaproponować Klientowi sposób działania przedstawiony w §4, pkt. 7.
 4. Czas dostawy jest zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Jako czas dostawy rozumiemy czas od momentu nadania przesyłki, do momentu odbioru przesyłki przez Klienta.
  a) Dostarczenie paczek na terenie kraju jest realizowane przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską DHL oraz możliwy jest odbiór osobisty w punkcie odbioru, który został wskazany przez Klienta w zamówieniu (siedziba główna)
  i. Dostawa Pocztą Polską - W przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy to od 1 do 2 dni roboczych. Może się zdarzyć, że pomimo nadawania przesyłek jako przesyłki biznesowe (Pocztex Kurier 48), przesyłki zostaną opóźnione w dostawie. Poczta udostępnia możliwość monitorowania aktualnego statusu przesyłek pod adresem: http://sledzenie.poczta-polska.pl/.
  ii. Dostawa firmą kurierską DHL - W przypadku większości przesyłek czas realizacji dostawy to 1 dzień roboczy. Oznacza to, że przesyłka powinna zostać dostarczona na drugi dzień roboczy po dniu, w którym sklep internetowy e-hortico.pl ją nadał. Zdarzają się jednak sytuacje (są sporadyczne), gdy firma kurierska może nie wywiązać się ze swoich obowiązków (których powodem mogą być różne przyczyny np. brak klienta w domu, korki, awaria samochodu, warunki atmosferyczne, błędy ludzkie itp.) i nastąpi opóźnienie w czasie dostarczenia przesyłki. Firma kurierska DHL udostępnia możliwość śledzenia przesyłek pod adresem: http://www.dhl.com.pl/sledzenieprzesylkikrajowej/, istnieje również możliwość skontaktowania się z firmą kurierską telefonicznie.
  iii. Odbiór w siedzibie głównej – w przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie głównej, czas realizacji zamówienia, zazwyczaj jest równy czasowi potrzebnemu na skompletowanie zamówienia.
  b) Jeżeli zamówienie jest składane za pośrednictwem internetowego sklepu e-hortico.pl, to Klient otrzyma wiadomość drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), w momencie skompletowania przesyłki i przekazania jej do wysyłki z nr listu przewozowego, który może wykorzystać do sprawdzenia statusu przesyłki w systemie śledzenia przesyłek, który jest udostępniony przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku wyboru osobistego Klient otrzyma maila potwierdzającego, że zamówienie jest skompletowane i gotowe do odbioru we wskazanym przez Klienta punkcie odbioru.  
 5. Klient może także sam wybrać dogodny dla siebie termin wysłania zamówienia. Może to być dowolny termin, nieprzekraczający jednak 30 dni od dnia złożenia zamówienia. E-hortico.pl wyśle je po skompletowaniu, nie wcześniej niż w wybranym przez Klienta dniu.
 6. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, e-hortico.pl podaje, licząc tylko dni robocze.
   

§ 8 Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 

 1. Jeśli umowa została zawarta na odległość tzn. przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować internetowy sklep e-hortico.pl o tym fakcie (Hortico S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław), składając stosowne oświadczenie np. poprzez:
  a) wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres sklep@hortico.pl,
  b) przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem. 
 3. Zwracany towar należy odsyłać na adres: Hortico S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław, z adnotacją „ZWROT” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.
 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przypominamy, że towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu internetowego e-hortico.pl, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, nie jest to jednak obowiązkowe (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  Hortico S.A.
  Ul. Giełdowa 12H
  52-437 Wrocław
  sklep@hortico.pl
  Ja ...........................................................................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ...............................................................................................................................,
  numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży ........................................................
  Data zawarcia umowy to..................................., data odbioru ....................................
  Imię i nazwisko: ....................................................................
  Adres: ..................................................................................
  Data: ...................................................................................
  Podpis*: ...............................................................................
  * tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej
 6. Skutki odstąpienia od umowy
  a. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
  b. Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów związanych z tym zwrotem.
  c. W przypadku uznania odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni.
  d. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Brak prawa odstąpienia od umowy:
  a. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  i. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  ii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  iii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  iv. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  v. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  vi. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  vii. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia, co do zakupionego towaru, może skorzystać z uprawnień, które wynikają z rękojmi lub gwarancji.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna sprzedanego produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli Klient nie jest konsumentem okres rękojmi wynosi jeden rok.
 4. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformował sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony warto w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej spisać protokół szkody (aby ułatwić proces reklamacji) i uszkodzony towar wysłać niezwłocznie do Sprzedawcy lub nie odbierać przesyłki.
 5. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, reklamacje należy składać na adres sklepu HORTICO S.A. przy ul. Giełdowej 12H, 52-437 Wrocław.
 6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem: www.e-hortico.pl. 
 7. Sprzęt należy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
   

§ 10 Warunki rękojmi

 1. Sklep internetowy e-hortico.pl odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach, które określa kodeks cywilny. Jeśli Klient chce dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i przesłanie do nas wraz z reklamowanym towarem na adres Hortico S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław lub drogą mailową na adres e-hortico.pl.
 2. W zgłoszeniu prosimy, aby Klient określił, czego się dokładnie domaga oraz dokładnie opisał na czym polega wada.
 3. Do żądań Klienta internetowy sklep e-hortico.pl ustosunkuje się w terminie do 14 dni roboczych i poinformujemy Klienta, czy je uznaliśmy, czy nie.
 4. W przypadku, gdy internetowy sklep e-hortico.pl uzna roszczenia Klienta przystąpi do działań mających na celu usunięcie wady w sposób, który Klient określił.
 5. W przypadku, gdy internetowy sklep e-hortico.pl nie uzna żądań Klienta, Klientowi przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń np. możliwość skorzystania z mediacji Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.
   

§ 11 Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja zazwyczaj jest udzielana przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W takim przypadku odpowiedzialność wobec Klienta ponosi udzielający gwarancji (gwarant).
 2. Jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, powinien zwrócić się bezpośrednio do gwaranta. Jednak chcąc ułatwić Klientowi proces skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, sklep internetowy e-hortico.pl oferuje możliwość pośredniczenia między Klientem, a gwarantem.
 3. W związku z powyższym, w przypadku towarów zakupionych na e-hortico.pl objętych gwarancją, Klient może zwrócić się bezpośrednio do sklepu internetowego e-hortico.pl. Klient może skorzystać z formularza, który znajduje się na naszej stronie, proszę jednak pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Jeżeli Klient wybierze tą możliwość, sklep internetowy e-hortico.pl zobowiązuje się do przekazania towaru gwarantowi w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał od Klienta reklamowany towar. Towar należy przesłać na adres Hortico S.A. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław.
 5. Rozpatrywanie roszczeń Klienta w ramach gwarancji, będzie odbywać się na zasadach, które określa treść udzielonej gwarancji. Gdy internetowy sklep e-hortico.pl otrzyma reklamowany towar od gwaranta i zostaną nam przekazane informacje o podjętych działaniach, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Internetowy sklep e-hortico.pl prześle również odebrany od gwaranta towar na adres wskazany przez Klienta lub Klient będzie mógł odebrać towar osobiście.
   

§ 12 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur
 

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym terenowo. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   

§ 13 Zwrot należności Klientom

 1. Sklep internetowy e-hortico.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. Gdy zamówienie zostanie anulowanie lub jego część zostanie anulowana ( w tym przypadku zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część wpłaconej kwoty) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  b. Odstąpienia od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostało dostarczone przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
  c. Odstąpienie od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostały odebrane w punkcie odbioru osobistego i było opłacone z góry.
  d. Uznania reklamacji oraz braku możliwości wymiany produktu, czy usunięcia wady produktu lub obniżenia jego ceny.
 2. Sklep internetowy e-hortico.pl dokona zwrotu pieniędzy na:
  a. Na rachunek bankowy, jeżeli zamówienie było opłacone z góry:
  i. Za pomocą przelewu tradycyjnego.
  ii. Za pomocą PayU.pl lub PayPal.com.
  iii. Podczas odbioru u kuriera lub na Poczcie Polskiej (pobranie).
  b. W przypadku, gdy Klient chciałby, aby dokonać zwrotu płatności w inny sposób, niż wymieniony powyżej, sklep internetowy e-hortico.pl dołoży wszelkich starań, aby to umożliwić, w tym celu Klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowych e-hortico.pl za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub telefonicznie. 
   

§ 14 Dane osobowe

 1. Klient dokonując rejestracji konta w sklepie internetowym e-hortico.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy e-hortico.pl danych osobowych w procesie rejestracji oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego e-hortico.pl. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgodny na przetwarzanie ich przez sklep internetowy e-hortico.pl, może przyczynić się do uniemożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep e-hortico.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym e-hortico.pl .
 2. Dane osobowe są przetwarzane i umieszczone w bazie sklepu internetowego e-hortico.pl tylko i wyłącznie jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, prócz przypadków przekazania tychże danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznej. W celu zrealizowania płatności, dane będą udostępniane firmie PayU S.A., który jest również Administratorem Danych Osobowych, natomiast w celu realizacji przesyłki dane będą udostępniane firmie kurierskiej DHLoraz Poczcie Polskiej. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe Klienta mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 
 4. Klient oświadcza, że dane przez niego podane są danymi osobowymi Klienta.
 5. Struktura witryny sklepu internetowego e-hortico.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera
 6. Bardziej szczegółowe postanowienia, które dotyczą ochrony danych osobowych Klienta są umieszczone na stronie sklepu internetowego e-hortico.pl w zakładce polityka prywatności.
   

§ 15 Newsletter

 1. Klient może wyrazić chęć i zgodę na otrzymanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia bez rejestracji, a także w późniejszym terminie na stronie sklepu internetowego e-hortico.pl wybierając opcje newslettera oraz podania adresu poczty elektronicznej (poczty e-mail), na który Klient chce otrzymywać „gazetkę e-hortico.pl”, a także inne informacje handlowe przesyłane przez sklep internetowy e-hortico.pl.
 2. Klient jest uprawniony do rezygnacji subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, w tym celu należy odznaczyć stosowne pole w koncie Klienta (zakładka „Moje konto).
   

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu e-hortico.pl jest firma HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowa 12 H, o numerze NIP 8942944952, REGON 020778379, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000308997.
 2. Adres do korespondencji sprzedawcy brzmi następująco: HORTICO S.A. ul. GIEŁDOWA 12H , 52-437 Wrocław.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego e-hortico.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sklep internetowy e-hortico.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego e-hortico.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, czy wymiany sprzętu oraz modernizacji sklepu internetowego e-hortico.pl. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy e-hortico.pl oraz zamawiającego Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem internetowym e-hortico.pl a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, w innym przypadku rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy terenowo dla Klienta. 
   

§ 17 Nota prawna

 1. Zamieszczone informacje są jedynie naszymi wskazówkami zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wolą. Należy je stosować i korygować w oparciu o bieżące obserwacje. HORTICO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w produkcji, nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji. HORTICO SA nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartej w tej publikacji, nawet jeżeli HORTICO S.A. została zawiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. Żadna część tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku bez pisemnej zgody HORTICO S.A. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i właścicieli.
 2. Treść, konstrukcja i struktura publikacji, dokumentu, strony internetowej, stanowi tajemnicę handlową HORTICO S.A. w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 47, poz. 221).
Newsletter
Posiadamy zaufane opinie naszych klientów Dostawa nawet w 24H Szybkie i bezpieczne płantności PayU Rzetelna Firma Gazela biznesu
do góry
HORTICO jest Rzetelną firmą! HORTICO posiada Zaufane Opinie!
e-HORTICO.pl jest dostosowane do urządzeń mobilnych! Ten sklep dostosowany jest do wyświetlania na urządzeniach o rozdzielczości większej niż 320px!
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl